Správa pronájmu

Váš byt je pronajatý a nyní je na řadě péče o řádný průběh pronájmu. Každému chytrému pronajímateli jde přece o to, aby pronájem bezproblémově fungoval. Není důležité, zda jste si svůj byt pronajali bez našeho přičinění nebo jsme se o jeho pronajmutí postarali my. Teď jde o to, aby nájemník řádně platil nájemné, dodržoval ujednání daná nájemní smlouvou a aby byt neničil. Ale nejen to. Ke správnému fungování patří také vyúčtovávání poplatků a celá řada drobných úkonů. A samozřejmě, až přijde čas, i korektní ukončení nájmu. Přesně to za Vás při správě pronájmu řešíme.

Jak správa pronájmu probíhá?

Nejprve nám zavoláte nebo napíšete. Pokud jsme se o pronájem Vašeho bytu nepostarali my, bude to první krok. Rozhodli jste se tak, protože chcete, aby pronájem fungoval. Zjistíme, co přesně potřebujete, a s nasbíranými zkušenostmi se pouštíme do práce.

Ve druhém kroku prostudujme uzavřenou nájemní nebo podnájemní smlouvu a hledáme případné slabiny. Pokud je to potřeba, navrhneme a připravíme změny.

Seznámíme se s nájemníkem, a pokud je potřeba ve Vašem vztahu s ním něco narovnat, přistoupíme ke krokům, které vedou k nápravě.

Po celou dobu vztahu mezi Vámi a nájemníkem připravujeme dodatky k nájemní smlouvě a staráme se o to, aby byla v souladu se zákony a odpovídala skutečnému stavu nájmu.

Na konci zúčtovacího období připravíme korektní vyúčtování poplatků za energie a služby.

Při ukončení nájmu se postaráme o převzetí bytu a agendu s tím spojenou, a byt připravíme na další pronajímání.

Je na Vás, zda se námi necháte zastupovat i při běžném provozu a situacích, které mohou nastat. Může se stát, že sice pronajímáte byt v Praze, ale žijete mimo ni. V takovém případě správa může zahrnovat (ale nemusí):

  • inkasování nájemného
  • kontrolu stavu bytu a jeho užívání
  • naši přítomnost v bytě při opravách, odečtech a podobně
  • zajištění potřebných oprav a výměn spotřebičů
  • asistence při jednáních s pojišťovnou v případě škod
  • vypracování podkladů pro příspěvky na bydlení

Chcete nám svěřit starost o Váš pronajatý byt v Praze? Popište jej za pomoci následujícího formuláře, odešlete a nejpozději následující pracovní den Vás bude kontaktovat náš zkušený pracovník, který se na pronájmy specializuje. Správa pronájmu má základní rámec, který přizpůsobíme na míru přesně Vašim potřebám.

Aby Vaše pronajímání opravdu fungovalo, doporučujeme přečíst si manuál „5 zásad chytrého pronajímatele“. Po letech práce v oboru a pronajímání v roli vlastníka i nájemce, jsme pro Vás sestavili výběr z toho nejdůležitějšího. Vznikly tak chytré zásady pronajímání. Nechcete-li ponechat nic náhodě, objednejte si jej a držte se toho, co funguje. Nic to nestojí (manuál je zcela zdarma), není to dlouhé ani příliš do detailu pitvající dílo, ale jde o to nejzásadnější ze zásadního a to jak pro ostřílené pronajímatele, tak pro naprostého nováčka, který pronajímá poprvé v životě.