Průkaz energetické náročnosti a pronájem

Jde vám hlava kolem z toho, co se říká a píše o průkazu energetické náročnosti budovy? A kdo všechno musí při pronajímání průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mít, předkládat a předat? A proč mu někdo říká energetický štítek i když to energetický štítek není? Není divu. Zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 sbírky), který toto upravuje, byl od svého vydání v roce 2000 do začátku roku 2022 novelizován už 26x. A novelám nepochybně není konec.

Od 1.1.2016 jsou zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. pronajímatelům uloženy povinnosti v podobě předkládání a předávání PENB nájemcům. Nechme stranou úvahy nad jejich smysluplností a podívejme se koho a jak se tyto povinnosti týkají.

Pokud jsme při pronajímání ten nejčastější případ – vlastník bytové jednotky – máme aktuálně paragrafem 7a výše uvedeného zákona uloženo, předložit při nabízení bytu k pronájmu potenciálnímu zájemci originál nebo kopii průkazu energetické náročnosti budovy a nejpozději při podpisu nájemní smlouvy mu originál nebo kopii průkazu předat. V drtivé většině případů.
V případě bytového domu s jednotlivými vlastníky jednotek má mít k dispozici originál PENBu vedení společenství vlastníků jednotek. Jde o průkaz budovy nikoli naší jednotky (průkaz na jednotku se vyhotovuje jen ve výjimečných případech) a nerozlišuje, zda se právě v naší jednotce spotřebuje více nebo méně energie než například v jednotce sousedově. Na nás tedy je, abychom originál nebo kopii průkazu od SVJ získali a pak s tím naložili tak, jak zákon říká. Pokud k budově nebyl PENB zpracován (a nepatříme mezi nepočetné výjimky, kterých se tyto povinnosti netýkají), je na nás, abychom od SVJ obdrželi písemně, že PENB nebyl k budově zpracován. Nájemci pak předložíme tento písemný doklad od SVJ a energetickou náročnost doložíme fakturami za spotřebu energií za poslední 3 roky.

Existují výjimky?

Výjimky z povinnosti předložit a předat PENB při pronajímání nájemci skutečně existují, není jich ale mnoho. A odvíjejí se od toho, zda budova spadá či nespadá mezi budovy, k nimž musí PENB být zpracován. Mezi ty patří například budovy, které jsou kulturní památkou nebo budovy v památkové rezervaci či památkové zóně.

Pozor na nesmysly ohledně PENB

Hned v prvních dnech roku 2016 se v souvislosti s průkazy energetické náročnosti stihla vyrojit celá řada hloupostí, mýtů a nesmyslů se společným jmenovatelem „mě se PENB určitě netýká“. Pokud by se jimi pronajímatelé řídili, mohlo by je to přivést do maléru. Podívejme se na ty nejčastější:

Nesmysl č. 1 – není potřeba, doložíme faktury za energie z posledních 3 let
Nesmysl č. 2 – uvedeme nejhorší kategorii a průkaz nebude potřeba
Nesmysl č. 3 – stačí předat tu stránku s barevným grafem
Nesmysl č. 4 – visí to na nástěnce nebo webu
Nesmysl č. 5 – nájemníkovi jsem PENB ukázal; jestli ho chce mít, ať si ho sám sežene
Nesmysl č. 6 – nájemník říkal, že ho nepotřebuje a tak jsme si to tak dali i do smlouvy
Nesmysl č. 7 – předseda z ruky originál nedá a odmítá se o tom s námi bavit
Nesmysl č. 8 – na to je čas; PENB pro nájemníka seženeme až zaplatí
Nesmysl č. 9 – náš dům byl postaven před rokem 1947
Nesmysl č. 10 – náš dům je zateplený/má menší plochu než 1.000 m2, 1.500 m2, …

A nekončící řada rozmanitých variant výše uvedených nesmyslů.

Opravdu mezi výjimky nepatříte?

Chcete vědět, zda náhodu není Váš byt v domě, který spadá do kategorie výjimek, a při pronajímání se bez PENBu obejdete? Ve kterých případech se Vás povinnost nájemcům PENB předkládat a předat netýká, jak je to s průkazem energetické náročnosti v případě podnájmu družstevního bytu a o dalších důležitých skutečnostech ohledně povinností pronajímatele v souvislosti s PENB a zákonem o hospodaření energií, se zmiňujeme v jednoduchém výkladu této problematiky pro pronajímatele bytů. Výklad, který nesmysly vyvrací a vše vyjasňuje, obdržíte zcela zdarma nejpozději následující pracovní den e-mailem poté, co si o něj napíšete.


Aby Vaše pronajímání opravdu fungovalo, doporučujeme přečíst si manuál „5 zásad chytrého pronajímatele“. Po letech práce v oboru a pronajímání v roli vlastníka i nájemce, jsme pro Vás sestavili výběr z toho nejdůležitějšího. Vznikly tak chytré zásady pronajímání. Nechcete-li ponechat nic náhodě, objednejte si jej a držte se toho, co funguje. Nic to nestojí (manuál je zcela zdarma), není to dlouhé ani příliš do detailu pitvající dílo, ale jde o to nejzásadnější ze zásadního a to jak pro ostřílené pronajímatele, tak pro naprostého nováčka, který pronajímá poprvé v životě.