Správa pronájmu

Váš byt je pronajatý a nyní je na řadě péče o řádný průběh pronájmu. Každému chytrému pronajímateli jde přece o to, aby pronájem bezproblémově fungoval. Není důležité, zda jste si svůj byt pronajali bez našeho přičinění nebo jsme se o jeho pronajmutí postarali my. Teď jde o to, aby nájemník řádně platil nájemné, dodržoval ujednání daná nájemní smlouvou a aby byt neničil. Ale nejen to. Ke správnému fungování patří také vyúčtovávání poplatků a celá řada drobných úkonů. A samozřejmě, až přijde čas, i korektní ukončení nájmu. Přesně to za Vás při správě pronájmu řešíme.

Jak správa pronájmu probíhá?

Nejprve nám zavoláte nebo napíšete. Pokud jsme se o pronájem Vašeho bytu nepostarali my, bude to první krok. Rozhodli jste se tak, protože chcete, aby pronájem fungoval. Zjistíme, co přesně potřebujete, a s nasbíranými zkušenostmi se pouštíme do práce.

Ve druhém kroku prostudujme uzavřenou nájemní nebo podnájemní smlouvu a hledáme případné slabiny. Pokud je to potřeba, navrhneme a připravíme změny.

Seznámíme se s nájemníkem, a pokud je potřeba ve Vašem vztahu s ním něco narovnat, přistoupíme ke krokům, které vedou k nápravě.

Po celou dobu vztahu mezi Vámi a nájemníkem připravujeme dodatky k nájemní smlouvě a staráme se o to, aby byla v souladu se zákony a odpovídala skutečnému stavu nájmu.

Na konci zúčtovacího období připravíme korektní vyúčtování poplatků za energie a služby.

Při ukončení nájmu se postaráme o převzetí bytu a agendu s tím spojenou, a byt připravíme na další pronajímání.

Je na Vás, zda se námi necháte zastupovat i při běžném provozu a situacích, které mohou nastat. Může se stát, že sice pronajímáte byt v Praze, ale žijete mimo ni. V takovém případě správa může zahrnovat (ale nemusí):

  • inkasování nájemného
  • kontrolu stavu bytu a jeho užívání
  • naši přítomnost v bytě při opravách, odečtech a podobně
  • zajištění potřebných oprav a výměn spotřebičů
  • asistence při jednáních s pojišťovnou v případě škod
  • vypracování podkladů pro příspěvky na bydlení

Chcete nám svěřit starost o Váš pronajatý byt v Praze? Popište jej za pomoci následujícího formuláře, odešlete a nejpozději následující pracovní den Vás bude kontaktovat náš zkušený pracovník, který se na pronájmy specializuje. Správa pronájmu má základní rámec, který přizpůsobíme na míru přesně Vašim potřebám.